Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

 • Συνήγορος Καταναλωτή
  Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71 Αθήνα
  Τηλ: 210 6460612
  Fax: 210 6460414
 • Υπουργείο Ανάπτυξης - Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή Γραμμή Καταναλωτή
  Πλ. Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα
  Τηλ: 1520
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  Κηφισίας 1-3, 115 23 Αμπελόκηποι
  Τηλ: 210 6475600
  Fax: 210 6475628
 • Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας
  Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
  Τηλ: 210 3334100
  Fax: 210 3334149
 • Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
  Υπατίας 5, 105 57 Αθήνα
  Τηλ: 210 3272629
  Fax: 210 3230820
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων
  Σκρα 4, 176 73 Καλλιθέα
  Τηλ: 210 9572986-7
  Fax: 210 9511079
 • Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων
  Παπαδιαμαντοπούλου 241, 115 28 Αθήνα
  Τηλ: 210 7792171
  Fax: 210 7717180
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων
  Λ. Συγγρού 76, 112 42 Αθήνα
  Τηλ: 210 9242707
  Fax: 210 9221573
 • Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας
  Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα
  Τηλ & Fax: 210 3827354