Διαδικασίες διακανονισμού ζημιάς ασθένειας ή ατυχημάτων

Διαδικασίες διακανονισμού ζημιάς ασθένειας ή ατυχημάτων

Υγεία

Στις περιπτώσεις που το συμβόλαιό σας προβλέπει τον απευθείας διακανονισμό από την Εταιρία, η PRIME INSURANCE καταβάλλει τα έξοδα για νοσηλεία σε συμβεβλημένα νοσοκομεία, ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις μέσω συμβεβλημένων δικτύων, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε τίποτε άλλο παρά μόνο την όποια συμμετοχή προβλέπεται από το συμβόλαιό σας.

Για να ισχύσει η απευθείας κάλυψη από την Εταιρία, θα πρέπει :

 • Σε περίπτωση νοσηλείας
  να καλέσετε τηλεφωνικά το συντονιστικό κέντρο της Total Care Network (TCN,  τηλ. 210 62 88 055), που έχει την ευθύνη της έγκρισης της νοσηλείας, φροντίζει για τις διαδικασίες εισαγωγής και σας ενημερώνει για οτιδήποτε σχετίζεται με τις παροχές του συμβολαίου σας, τη χρήση του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, κ.λπ.

 

 • Σε περίπτωση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
  να καλέσετε τηλεφωνικά το συντονιστικό κέντρο της Βιοϊατρικής (τηλ. 210  99 71 760), που έχει την ευθύνη της έγκρισης των ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων και σας υποδεικνύει τα ιατρεία ή διαγνωστικά κέντρα που μπορείτε να επισκεφθείτε.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, για να σας καταβληθεί η όποια αποζημίωση θα πρέπει:

1. Σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, να επικοινωνήσετε με το συντονιστικό κέντρο της Total Care Network (TCN τηλ. 210 62 88 055 ), προκειμένου να λάβετε προέγκριση και να διευκολυνθείτε στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών.
2. Να ενημερώσετε την Εταιρία, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου και να κάνετε γραπτή αναγγελία, χρησιμοποιώντας το ειδικό γι’ αυτή την περίπτωση έντυπο «Αναγγελία Ατυχήματος/Ασθένειας».
3. Τα στοιχεία που πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται είναι: (α) εισιτήριο – εξιτήριο νοσοκομείου, (β) πρωτότυπα τιμολόγια δαπανών, (γ) ιατρικές γνωματεύσεις, (δ) σαφής περιγραφή της χειρουργικής επέμβασης (όταν έχει πραγματοποιηθεί)

 

Γενικοί Κλάδοι Ζημιών


Για να αναγγείλετε ζημιά σας, ζημιά τρίτων ή απαίτηση τρίτων, μπορείτε:

 • Να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Αποζημιώσεων της PRIME INSURANCE με τους εξής τρόπους:
  • Καλώντας στο τηλέφωνο 212 212 7817
  • Να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε τη Δήλωση Ζημιάς (κατεβάστε το

   εδω

   PDF icon εδω (701 KB)
   ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που, κατά την κρίση σας, επαρκεί για τις ανάγκες κατοχύρωσης των συμφερόντων σας.)
   • Με fax στο 212 212 7895
   • Με e-mail στο claims@primeins.gr
   • στη διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 299 & Αιτωλίας 2, Χαλάνδρι, T.K. 15231

Αφού αναγγείλετε τη ζημιά σας και σε περίπτωση που είστε αναίτιοι,  θα πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση Αποζημίωσης (ΑΡ.6 ΠΑΡ.6 Π.Δ. 237/86) και να την αποστείλετε ταχυδρομικά ή με fax ή με e-mail στην υπόχρεη για την αποζημίωσή σας ασφαλιστική εταιρία ή σε περίπτωση Φιλικού Διακανονισμού, στην PRIME INSURANCE.

Από τη στιγμή που είστε ενήμεροι για κάποια ζημιά σας ή ζημιά που προκαλέσατε σε τρίτους, θα πρέπει:

Να φροντίσετε με κάθε εύλογο τρόπο για τον περιορισμό της ζημιάς, καταβάλλοντας προσπάθειες να μη μεταβληθεί, στο μέτρο που οι περιστάσεις το επιτρέπουν, η κατάσταση των ζημιωθέντων αντικειμένων. Σε περίπτωση που τρίτοι ευθύνονται για τη ζημιά, θα πρέπει να διαφυλάξετε τα δικαιώματά σας έναντι αυτών και αν εγείρουν αξιώσεις εναντίον σας, να αποφύγετε να αναλάβετε οποιαδήποτε ευθύνη και να μας ενημερώσετε το ταχύτερο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεργάζεστε με τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούμε για τη διερεύνηση της αιτίας και του ύψους της ζημιάς ή της απαίτησης τρίτων.

Η Δ/νση Αποζημιώσεων της PRIME INSURANCE, μόλις παραλάβει την αναγγελία της ζημιάς σας, θα επικοινωνήσει μαζί σας για να το επιβεβαιώσει, γνωστοποιώντας σας τον αριθμό φακέλου ζημιάς και το όνομα του εκπροσώπου που θα επιφορτισθεί με το καθήκον του διακανονισμού. Η ίδια ενημέρωση θα κοινοποιηθεί και στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας. Ο εκπρόσωπός μας, θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με εσάς, σε σχέση με την απαίτηση και αποζημίωσή σας και θα σας κρατά ενήμερους για την οποιαδήποτε εξέλιξη.