Ατυχήματα

Ατυχήματα


Παρέχονται πέντε ειδικά διαμορφωμένα «πακέτα», με ευρεία γκάμα καλύψεων, που προστατεύουν τον Ασφαλιζόμενο από κινδύνους ατυχημάτων, όπως: απώλεια ζωής, μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα, πρόσκαιρη ανικανότητα, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, επίδομα νοσηλείας και χειρουργικό επίδομα.