Απώλεια Ζωής και Ανικανότητα

Απώλεια Ζωής και Ανικανότητα


Παρέχεται εκτενέστατη δυνατότητα συνδυασμού καλύψεων για απώλεια ζωής ή μόνιμη ανικανότητα εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος μέχρι 300.000€ και με ιδιαίτερα προσιτό ασφάλιστρο.