Απώλεια Εισοδήματος

Απώλεια Εισοδήματος


Παρέχεται η δυνατότητα αναπλήρωσης του εισοδήματος του Ασφαλιζόμενου σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Προσφέρονται πολλαπλές επιλογές ασφάλισης και η αποζημίωση καλύπτει χρονική περίοδο μέχρι ένα ολόκληρο έτος.