Όροι Ασφάλισης Περιουσίας

Όροι Ασφάλισης Περιουσίας

Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Η εµπιστοσύνη σας προς την Εταιρία µας και τους Συνεργάτες της µας τιµά ιδιαίτερα και θα καταβάλουµε κάθε προσπάθεια, ώστε µαζί µας να απολαµβάνετε πάντα την ασφάλεια, τη φροντίδα και την υπευθυνότητα σε όλα τα επίπεδα των συναλλαγών σας.

Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο που έχετε, εκδόθηκε σύµφωνα µε την Πρόταση Ασφάλισης που µας υποβάλατε, περιέχοντας όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις που έχετε επιλέξει και όρους απλούς, σαφείς και κατανοητούς.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτρέπουµε να µελετήσετε προσεκτικά το συµβόλαιό σας, καθώς και το έντυπο ‘Όροι Ασφάλισης Περιουσίας’ που θα βρείτε στο παρακάτω ηλεκτρονικό pdf αρχείο:

Σας ευχαριστούµε που µας επιλέξατε για την ασφάλισή σας και σας διαβεβαιώνουµε ότι θα καταβάλλουµε συνεχώς προσπάθειες για αξιόχρηστα και δίκαια τιµολογηµένα ασφαλιστικά προγράµµατα, καινοτόµες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες, εξυπηρέτηση χωρίς διακρίσεις και πάνω απ’όλα άµεση αποζηµίωση.

Σε περίπτωση που θέλετε να σας αποσταλεί το έντυπο των Όρων, μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα και θα σας εξυπηρετήσουμε αμέσως.