ασφάλεια Εν Οίκω | στεγαστικό δάνειο

ασφάλεια Εν Οίκω | στεγαστικό δάνειο

Αν απλά θέλετε να έχετε  την απαιτούμενη από τα τραπεζικά ιδρύματα κάλυψη για το στεγαστικό δάνειο της κύριας ή της εξοχικής σας κατοικίας, η PRIME INSURANCE σας προσφέρει μία οικονομική λύση με ένα πρόγραμμα που εκτός από τις βασικές καλύψεις σας αποζημιώνει με όλο το ποσό, σε περίπτωση ολικής καταστροφής, του δανείου ακόμα και αν υπερβαίνει την αξία ανακατασκευής της κατοικίας σας.

Οι καλύψεις

  • Ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος.

  • Κάλυψη του υπερβάλλοντος της αξίας ανακατασκευής του κτιρίου ποσού του στεγαστικού σας δανείου.

  • Ζημιές από σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου (και τις συνέπειες αυτών δηλ. έκρηξη, πυρκαγιά, παλιρροϊκό κύμα, καθίζηση ή κατολίσθηση).

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο πληροφοριών προϊόντος