ασφάλεια Εν Οίκω Περιεχόμενο

ασφάλεια Εν Οίκω Περιεχόμενο

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

 • Κάλυψη σε Α’ κίνδυνο
 • Αποζημίωση σε αξία καινούριου και χωρίς απαλλαγές
 • Αποζημίωση ανά τεμάχιο μέχρι 1.000 €

 

Ασφάλιση Περιεχομένου Κύριας Κατοικίας σε Α’ κίνδυνο μέχρι 30.000 €

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, καπνός, πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες
 • Θραύση τζαμιών – καθρεφτών (μέχρι 500 €), βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και ηλεκτρικών συσκευών (μέχρι 500 €)
 • Προσωπικό ατύχημα του Λήπτη της Ασφάλισης (Θ.Α. & Μ.Ο.Α. μέχρι 15.000€)
 • Αποζημίωση σε αξία καινούριου, προστασία υπασφάλισης
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση, έξοδα περιορισμού ζημιάς, αποκομιδή ερειπίων (5 του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)
 • Θύελλα, πτώση δέντρων/στύλων από θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
 • Θραύση σωληνώσεων, χιονόπτωση (βάρος χιονιού), χαλαζόπτωση, έξοδα άντλησης νερών μέχρι 1.000 €
 • Κλοπή οικοσκευής με διάρρηξη
 • Κλοπή οικοσκευής με τη χρήση αντικλειδιού (παρέχεται μόνο σε κατοικίες που διαθέτουν πόρτα ασφαλείας ή σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων)
 • Κλοπή κοσμημάτων εντός πακτωμένου ή εντοιχισμένου χρηματοκιβωτίου από ληστεία ή διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου (μέχρι 1.000 €)
 • Ζημιές κλοπής στο περιεχόμενο
 • Ζημιές κλοπής στο κτίριο μέχρι 500 €

 

Ετήσιο Ασφάλιστρο

 • 50 € για κατοικίες μέχρι 120 τ.μ.
 • 70 € για κατοικίες από 121 τ.μ. έως 160 τ.μ.

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο πληροφοριών προϊόντος