ασφάλεια Εν Οίκω | κοινόχρηστοι (κοινόκτητοι) χώροι πολυκατοικίας

ασφάλεια Εν Οίκω | κοινόχρηστοι (κοινόκτητοι) χώροι πολυκατοικίας

Για περιπτώσεις κοινής περιουσίας ή συνιδιοκτησίας, όπως είναι οι Κοινόχρηστοι (κοινόκτητοι) Χώροι μιας πολυκατοικίας, το πρόγραμμα ασφάλεια εν οίκω | κοινόχρηστοι χώροι παρέχει πλήρη κάλυψη στους συνιδιοκτήτες και στον διαχειριστή για πυρκαγιά, σεισμό, αλλά και αστική ευθύνη. Όλα με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με συμπληρωματικές καλύψεις που εσείς επιλέγετε και με σημαντικές παροχές που σας επιτρέπουν να νιώθετε ασφαλείς ότι και αν συμβεί.

Οι βασικές καλύψεις

  • Πυρκαγιά, κεραυνός, καπνός, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος, τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες, πολιτικές ταραχές

Οι συμπληρωματικές καλύψεις

  • Αστική ευθύνη προς τρίτους από καλυπτόμενο κίνδυνο.

  • Γενική Αστική ευθύνη (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ)

  • Ζημιές από σεισμό / έκρηξη ηφαιστείου (και τις συνέπειες αυτών, δηλ. πυρκαγιά, παλιρροϊκό κύμα, καθίζηση, κατολίσθηση).

Οι δωρεάν παροχές

  • Αποζημίωση σε αξία καινούργιου.

  • Προστασία υπασφάλισης

  • Ζημιές κατά την πυρόσβεση

  • Έξοδα περιορισμού της ζημιάς

  • Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών

  • Αποκομιδή ερειπίων

Το πρόγραμμα ασφάλεια εν οίκω | κοινόχρηστοι χώροι παρέχεται ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (εκτός από την κάλυψη σεισμού – έκρηξης ηφαιστείου).