ασφάλεια Εν Οίκω | εξοχική (δευτερεύουσα) κατοικία

ασφάλεια Εν Οίκω | εξοχική (δευτερεύουσα) κατοικία

Το πρόγραμμα ασφάλεια εν οίκω | εξοχική ή δευτερεύουσα κατοικία ασφαλίζει το κτίριο και το περιεχόμενο της δεύτερης κατοικίας σας.

Επιλέξτε τις συμπληρωματικές καλύψεις που θέλετε και δημιουργήστε το δικό σας πρόγραμμα για την ασφάλιση της εξοχικής κατοικίας σας.

Αν έχετε ήδη το πρόγραμμα ασφάλεια εν οίκω για την κύρια κατοικία σας, η PRIME INSURANCE σας δίνει έκπτωση 20% στα ασφάλιστρα της εξοχικής.

Οι βασικές καλύψεις

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, καπνός, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος, τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες, πολιτικές ταραχές.

 • Θραύση τζαμιών -  καθρεφτών.

 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και ηλεκτρικών συσκευών.

Οι συμπληρωματικές καλύψεις

 • Ζημιές από καιρικά φαινόμενα (θύελλα, πτώση δέντρων / στύλων από θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, θραύση σωληνώσεων, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, έξοδα άντλησης νερών.

 • Ζημιές από κλοπή (κλοπή οικοσκευής με διάρρηξη, ληστεία οικοσκευής, ζημιές κλοπής στο κτίριο ή στο περιεχόμενο.

 • Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο.

 • Γενική Αστική ευθύνη.

 • Ζημιές από σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου (και τις συνέπειες αυτών, δηλ. πυρκαγιά, παλιρροϊκό κύμα, καθίζηση, κατολίσθηση).

Οι δωρεάν παροχές

 • Κάλυψη των δόσεων του στεγαστικού δανείου και του υπερβάλλοντος της αξίας ανακατασκευής του κτιρίου ποσού.

 • Απαλλαγή πληρωμής της επόμενης οφειλής ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας εργασίας.

 • Αποζημίωση σε αξία καινούργιου.

 • Κάλυψη της αναλογίας σας για ζημιές σε κοινόκτητους χώρους, αν η ασφαλιζόμενη εξοχική κατοικία είναι διαμέρισμα πολυκατοικίας.

 • Προστασία υπασφάλισης

 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση

 • Έξοδα περιορισμού ζημιάς

 • Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών

 • Αποκομιδή ερειπίων

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο πληροφοριών προϊόντος