Τρακτερ

Τρακτερ

Ασφάλεια Εν Κινήσει ΤΡΑΚΤΕΡ BASIC

 

Οι βασικές καλύψεις

  • Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
  • Φροντίδα ατυχήματος.

 

Οι προαιρετικές καλύψεις

  • Νομική προστασία (€ 3.000).

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο πληροφοριών προϊόντος