Ασφάλεια Εν κινήσει MOTO ECONOMY

Ασφάλεια Εν κινήσει MOTO ECONOMY

Οι βασικές καλύψεις

  • Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
  • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (€ 3.000).
  • Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
  • Φροντίδα ατυχήματος.
  • Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
  • Επέκταση των Συμπληρωματικών Καλύψεων του οχήματος σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.

Οι προαιρετικές καλύψεις

  • Οδική βοήθεια.