Ασφάλεια Εν Κινήσει ΦΟΡΤΗΓΟ PLUS

Ασφάλεια Εν Κινήσει ΦΟΡΤΗΓΟ PLUS

Οι βασικές καλύψεις

 • Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (μέχρι € 3.000).
 • Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Θάνατος – Μόνιμη ολική ανικανότητα € 15.000)
 • Φροντίδα ατυχήματος.
 • Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
 • Επέκταση των συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
 • Νομική προστασία (€ 3.000).
 • Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά (€ 20.000).
 • Κλοπή ολική και ζημιές του αυτοκινήτου κατά την κλοπή.
 • Ίδιες ζημιές από πυρκαγιά ή/και έκρηξη.
 • Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
 • Aπομείωση της αξίας του οχήματος 1% μηνιαίως.
 • Ίδιες ζημιές από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη.
 • Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών  (10% της αξίας του οχήματος με ελάχιστο όριο € 1.000 και ανώτατο € 3.000).
 • Κλοπή μερική και κλοπή μη σταθερών αξεσουάρ του αυτοκινήτου.

Οι προαιρετικές καλύψεις

 • Οδική βοήθεια.
 • Επέκταση νομικής προστασίας (€ 3000)
 • Ίδιες ζημιές από φυσικά φαινόμενα  (θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση).
 • Κάλυψη αερόσακου (800 €).
 • Επέκταση προσωπικού ατυχήματος (10.000 €).

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο πληροφοριών προϊόντος