Ασφάλεια Εν Κινήσει ΑΓΡΟΤΙΚΟ BASIC

Ασφάλεια Εν Κινήσει ΑΓΡΟΤΙΚΟ BASIC

Οι βασικές καλύψεις

 • Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (μέχρι € 3.000).
 • Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Θάνατος – Μόνιμη ολική ανικανότητα € 15.000)
 • Φροντίδα ατυχήματος.
 • Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
 • Επέκταση των συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.

Οι προαιρετικές καλύψεις

 • Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών (μέχρι € 1.000).
 • Οδική βοήθεια.
 • Νομική προστασία (€ 3.000).
 • Κάλυψη αερόσακου (800 €).
 • Επέκταση προσωπικού ατυχήματος (10.000 €).

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο πληροφοριών προϊόντος