Για τον ιδιώτη

Για τον ιδιώτη

Δείτε τα πιο ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης της αγοράς για Ιδιώτες πελάτες.

 

Η PRIME INSURANCE παρουσιάζει τα πιο δυναμικά, ευέλικτα και καινοτόμα προγράμματα ασφάλισης που απευθύνονται σε ιδιώτες πελάτες για :

  • Περιουσία
  • Αστική Ευθύνη
  • Αυτοκίνητο
  • Προσωπικό Ατύχημα
  • Υγεία
  • Σκάφος αναψυχής
  • Τεχνικές ασφαλίσεις

Γιατί τίποτε δεν είναι υπερβολικό όταν πρόκειται για την ασφάλειά σας!