Μεταφορές

Μεταφορές

Για εμάς στην PRIME INSURANCE τίποτα δεν είναι υπερβολικό όταν πρόκειται για την ασφάλειά σας!

Για την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων σας, στα πλαίσια της επαγγελματικής και επιχειρηματικής σας δράσης, φροντίζουμε ώστε να έχετε την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη, σχεδιασμένη σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, τους καλύτερους όρους και με ταχύτατο και αποτελεσματικό διακανονισμό σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας.

Η PRIME INSURANCE ασφαλίζει το φορτίο, δια λογαριασμό του ιδιοκτήτη του, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του με οποιοδήποτε δημόσιο μεταφορικό μέσο, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

Το πρόγραμμα ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων που σχεδιάζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας, βασίζεται σε συγκεκριμένες Ρήτρες (Α, Β, C) ασφάλισης εμπορευμάτων που έχουν συνταχθεί από το Ινστιτούτο Ασφαλιστών του Λονδίνου και έχουν θεσμοθετηθεί, παγκόσμια, σε όλες τις σύγχρονες ασφαλιστικές αγορές καθώς περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα καλύψεων για ζημιές ή απώλειες από οποιονδήποτε τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός.

Επιπλέον καλύπτουμε ειδικά ή ευπαθή φορτία (πετρέλαιο, κάρβουνο, κατεψυγμένα τρόφιμα, ξυλεία κ.λπ.) που απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις και πρόσθετες καλύψεις.

Τέλος, σας δίνουμε τη δυνατότητα να καθορίσετε τον τύπο του συμβολαίου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας, ασφαλίζοντας μία συγκεκριμένη μεταφορά (Single Voyage Policy) ή επιλέγοντας ένα Ασφαλιστήριο Διαρκείας (Open Cover Policy) για να ασφαλίσετε τις μεταφορές των εμπορευμάτων σας.