Επαγγελματικοί κίνδυνοι

Επαγγελματικοί κίνδυνοι

Για εμάς στην PRIME INSURANCE τίποτα δεν είναι υπερβολικό όταν πρόκειται για την ασφάλειά σας, γι’ αυτό για τις επαγγελματικές σας ανάγκες, σχεδιάσαμε το πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης ‘Ασφάλεια Εν Δράσει’.

Την πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη Ασφάλιση Επιχειρήσεων & Επαγγελματικών Κινδύνων με τους όρους που θέλετε, λογικό ασφάλιστρο και άμεση διεκπεραίωση σε περίπτωση ζημιάς. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε την προστασία και τη στήριξη που χρειάζεστε στην επαγγελματική και επιχειρηματική σας δράση.

Το πρόγραμμα ‘Ασφάλεια Εν Δράσει’ δημιουργήθηκε για να ασφαλίσει μικρές ή μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες καλύψεις που θα εξασφαλίσουν το κτίριο και το περιεχόμενο της επαγγελματικής σας περιουσίας, την αστική σας ευθύνη και τις οικονομικές απώλειες σε περίπτωση κινδύνου, με τέσσερις επιπλέον προαιρετικές καλύψεις που σας παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.

 

Πακέτο Basic

 • Πυρκαγιά

 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση

 • Κεραυνός

 • Καπνός

 • Έκρηξη

 • Πτώση Αεροσκάφους

 • Πρόσκρουση οχήματος

 • Τρομοκρατικές ενέργειες

 • Πολιτικές ταραχές

 • Κακόβουλες ενέργειες

 • Αποκομιδή ερειπίων

 • Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβών αρχιτεκτόνων-μηχανικών

 • Απώλεια ενοικίων

 • Έξοδα περιορισμού της ζημιάς

 • Ασφάλιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Πάγιου εξοπλισμού σε αξία καινούριου

 • Όρος Προστασίας Υπασφάλισης 10%

 • Βραχυκύκλωμα

 • Έξοδα φύλαξης της επιχείρησης μετά από ζημιά

 

Πακέτο Plus

Περιλαμβάνει τις καλύψεις του βασικού πακέτου και επιπλέον:

 • Θραύση τζαμιών εξωτερικών βιτρινών

 • Πλημμύρα

 • Καταιγίδα

 • Θύελλα

 • Πτώση δέντρων ή στύλων από θύελλα

 • Θραύση σταθερών επιγραφών από θύελλα

 • Χιονόπτωση

 • Χαλαζόπτωση

 • Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (sprinklers)

 • Έξοδα άντλησης νερών

 • Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο

 

Πακέτο Full

Περιλαμβάνει τις καλύψεις του πακέτου PLUS και επιπλέον:

 • Γενική Αστική ευθύνη

 • Εργοδοτική Αστική ευθύνη

 • Έξοδα μεταστέγασης

 • Κάλυψη του περιεχομένου στο χώρο προσωρινής λειτουργίας σε περίπτωση μεταστέγασης

 • Έξοδα ενημέρωσης πελατών για το χώρο προσωρινής λειτουργίας

 • Οικονομική ενίσχυση κατά τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης

 • Ζημιές κλοπής στο κτίριο

 • Ληστεία ταμείου

 • Κάλυψη του ασφαλιζόμενου περιεχομένου σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών

 • Μεταφορά εμπορευμάτων

 

Προαιρετικές Ασφαλιστικές Καλύψεις

 • Κάλυψη κλοπής και ζημιών κλέπτη

 • Κάλυψη σεισμού - έκρηξης ηφαιστείου (και οι συνέπειες αυτών, πυρκαγιά, παλιρροϊκό κύμα, καθίζηση, κατολίσθηση)

 • Κάλυψη ποιοτικής αλλοίωσης εμπορευμάτων και πρώτων υλών σε ψυγεία

 • Κάλυψη διάρρηξης χρηματοκιβωτίου

 

Για μεγάλες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανικούς χώρους, το πρόγραμμα ασφάλεια εν δράσει διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και με τις καλύψεις που εσείς θέλετε.