Για τον επαγγελματία

Για τον επαγγελματία

Για εμάς στην PRIME INSURANCE τίποτα δεν είναι υπερβολικό όταν πρόκειται για την ασφάλειά σας, γι’ αυτό για τις επαγγελματικές σας ανάγκες, σχεδιάσαμε το πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης ‘Ασφάλεια Εν Δράσει’.

Για μεγάλες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανικούς χώρους, το πρόγραμμα ‘Ασφάλεια Εν Δράσει’ διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και με τις καλύψεις που εσείς θέλετε.

Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα ασφάλισης που προσφέρουμε στους επαγγελματίες.