Όροι Ασφάλισης Οχήματος

Όροι Ασφάλισης Οχήματος

Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Η εµπιστοσύνη σας προς την Εταιρία µας και τους Συνεργάτες της µας τιµά ιδιαίτερα και θα καταβάλουµε κάθε προσπάθεια, ώστε µαζί µας να απολαµβάνετε πάντα την ασφάλεια, τη φροντίδα και την υπευθυνότητα σε όλα τα επίπεδα των συναλλαγών σας.

Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο που έχετε, εκδόθηκε σύµφωνα µε την Πρόταση Ασφάλισης που µας υποβάλατε, περιέχοντας όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις που έχετε επιλέξει και όρους απλούς, σαφείς και κατανοητούς.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτρέπουµε να µελετήσετε προσεκτικά το συµβόλαιό σας, καθώς και το έντυπο ‘Όροι Ασφάλισης Οχήματος’ που θα βρείτε στο παρακάτω ηλεκτρονικό pdf αρχείο:

Σας ευχαριστούµε που µας επιλέξατε για την ασφάλισή σας και σας διαβεβαιώνουµε ότι θα καταβάλλουµε συνεχώς προσπάθειες για αξιόχρηστα και δίκαια τιµολογηµένα ασφαλιστικά προγράµµατα, καινοτόµες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες, εξυπηρέτηση χωρίς διακρίσεις και πάνω απ’όλα άµεση αποζηµίωση.

Σε περίπτωση που θέλετε να σας αποσταλεί το έντυπο των Όρων, μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα και θα σας εξυπηρετήσουμε αμέσως.

 

Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για την αποστολή του εντύπου των όρων ασφάλισης του αυτοκινήτου. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον σκοπό επεξεργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε και την Δήλωση προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.