Γραμμές Φροντίδας Για το Αυτοκίνητο

Γραμμές Φροντίδας Για το Αυτοκίνητο

Για το αυτοκίνητο

Τμήμα Ζημιών
Τηλ. 212 212 7817, Fax 212 212 7895

email: claims@primeins.gr

 

Συνεργαζόμενα Συνεργεία Επισκευής Οχημάτων 
Τηλ. 212 212 7800
 

Φροντίδα Ατυχήματος 
Τηλ. 212 212 7999   (24ωρη εξυπηρέτηση)
 

Οδική Βοήθεια
Τηλ. 212 212 7999   (24ωρη εξυπηρέτηση)

 

Υπηρεσία Αποκατάστασης Κρυστάλλων
Τηλ. 212 212 7809

 

Θραύση Τζαμιών 
ΦΙΛΗΣ GLASS | Τηλ. 212 212 7809, 215 5657 170 (24ωρη εξυπηρέτηση & online ραντεβού)

MOTORGLASS | Τηλ. 210 57 13 900

GLASSFIT  | Τηλ. 800 11 800 20, 210 55 74 400 (24ωρη εξυπηρέτηση & online ραντεβού)

GLASSDRIVE | Τηλ. 211 1054 609 (24ωρη εξυπηρέτηση & online ραντεβού)

CARGLASS | Τηλ. 213 011 0000 (24ωρη εξυπηρέτηση & online ραντεβού)