Ασφάλεια Εν Κινήσει AUTO BASIC

Ασφάλεια Εν Κινήσει AUTO BASIC

Οι βασικές καλύψεις

 • Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (μέχρι € 3.000).
 • Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Θάνατος – Μόνιμη ολική ανικανότητα € 5.000)
 • Φροντίδα ατυχήματος.
 • Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
 • Επέκταση των συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
 • Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απώλειας εργασίας. (Εξαιρούνται από την κάλυψη τα αγροτικά Ι.Χ.)
 • Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά (€ 20.000).

Οι προαιρετικές καλύψεις

 • Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών (μέχρι € 1.000).
 • Οδική βοήθεια.
 • Νομική προστασία (€ 3.000).
 • Κάλυψη αερόσακου (800 €)
 • Επέκταση προσωπικού ατυχήματος(10.000 €)

 

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο πληροφοριών προϊόντος PDF icon idd_basic.pdf (535.49 KB)

 

Γιατί τίποτε δεν είναι υπερβολικό για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας.